Lägret har ett begränsat antal platser och vi har nått vårt tak. Du kan anmäla dig ändå men hamnar på reservlistan. Betala inga avgifter innan vi gett klartecken att du får plats!

 

Anmälan är stängd!

Vid problem med anmälning kontakta info@konferenspasset.se

Lägerregler

Anmälan ska ske efter godkännande av målsman

Allmänt gäller att uppträda på ett hänsynsfullt och trevligt sätt och att alltid följa anvisningar och tillsägelser från ledare och lägerpersonal.

Det är obligatorisk närvaro på alla samlingar som ingår i programmet om det inte tydligt sägs att det är frivilligt.

Man äter vid alla måltider. Kommer man för sent till någon måltid, kan man inte räkna med att få någon mat.

Håll dig inom lägerområdets gränser. Ingen får lämna lägerområdet utan att ha sagt till och fått klartecken från receptionen eller lägerchefen.

Man skall vara i sitt logement, sitt tält eller sin husvagn och det ska vara tyst och lugnt på området senast kl 24.00. Annan tid kan ev annonseras och gäller då endast den aktuella kvällen.

Bruk av alkohol eller andra droger accepteras inte. På hela området råder det generellt rökförbud.

Mobiler är avstängda under samlingar eller i flygplansläge (om man ska anteckna på mobilen)

Man går endast in hos någon om man är inbjuden.

Energidryck är förbjudet.

Ingen eld eller levande ljus i logi, tält eller i husvagn p.g.a. brandrisk.

Man får inte byta rum utan att lägerchef eller receptionen vet om det.

Man får inte lägga ut bilder på sociala medier utan att fråga personer på bilden först.

Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnar i samband med anmälningen kommer att användas av arrangerande organisationer för att kunna administrera och genomföra lägerverksamhet. Uppgifterna hanteras enligt GDPR, General Data Protection Regulation.